INELE ANCORARE PODEA

Telefon: +40 264 415 662

Fax: +40 264 415 478

E-mail: office@gutman.ro

Chinga ancorare

INEL ANCORARE PODEA 90

Inel de ancorare pentru podeaua camionului.

Chinga ancorare

INEL DE ANCORARE PODEA 90G

Inel de ancorare pentru podeaua camionului.

Chinga ancorare

INEL DE ANCORARE PODEA 090

Inel de ancorare pentru podeaua camionului.

Chinga ancorare

INEL DE ANCORARE PODEA T90

Inel de ancorare pentru podeaua camionului.

Chinga ancorare

INEL DE ANCORARE PODEA T90G

Inel de ancorare pentru podeaua camionului.

Chinga ancorare

INEL DE ANCORARE INGROPAT

Inel de ancorare pentru podeaua camionului.